25lat

Czy konserwacja klimatyzacji jest konieczna?

Tak, ponieważ w trakcie eksploatacji klimatyzatora na filtrze i wymienniku ciepła w urządzeniu wewnętrznym osadza się kurz, zanieczyszczenia i zapachy. Powstające osady przy długotrwałym zawilgoceniu powierzchni stwarzają warunki do rozwoju pleśni, namnażania bakterii. Zabrudzenie filtrów i wymienników, również jednostki zewnętrznej zdecydowanie ogranicza wymianę ciepła i spadek sprawności urządzenia.